Despre noiNoutățiProduseCatalogContact

Politică de confidențialitate


Ultima actualizare: Mai 2018

I. Informații generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.sauna.ro ("Site-ul")


II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1 Dacă sunteți vizitator al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.


III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi deținătorul website-ului, respectiv pentru preluarea solicitării Dvs.

• Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina deținătorul website-ului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul website-ului nu va dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau alte entități.